03

374 – Nikad ne recite “nikad”

Postavljeno

Sigurno vam se desilo da kažete “nikada to ne bih uradio…”, i za dosta stvari to možda i može da bufde istina, ali isto tako znamo da olako koristimo tu frazu i uopšteno da iznosimo izjave koje su konačne. To nije dobro, jer je budućnost neizvesna i možemo doći u situaciju da nas vide kao neozbiljne ili prevrtljive osobe.

Male Pobede Podcast · 374 – Nikad ne recite "nikad"