03

369 – Da li komunicirate i kada nemate šta da izvestite

Postavljeno

U redovnoj poslovnoj (ali i svakoj drugoj) komunikaciji, često podrazumevamo da iniciramo novi mail ili poziv samo kada imamo nešto da izvestimo, samo kada imamo neke vesti od važnosti za drugu stranu. Ipak, u poslovnoj komunikaciji je bitno i održati kontakt, gajiti svest o tome da imate klijenta na umu i raditi onaj “check-in” kada i nemate novosti za drugu stranu.

Male Pobede Podcast · 369 – Da li komunicirate i kada nemate šta da izvestite