361

361 – Da li radite “hladne” pozive

Postavljeno

“Hladni” pozivi i kontaktiranje često mogu imati negativnu konotaciju i predmet diskusije oko toga da li to trebate imati kao poslovnu strategiju. Mogu biti i predmet rasprave shodno GDPR regulativi, ali ukoliko se rade pametno, uopšte ne spadaju pod nju. Činjenica je da taktika radi… da li je i vi koristite.

Par tekstova na temu:

Male Pobede Podcast · 361 – Da li radite "hladne" pozive