357

357 – Kako naplatiti dodatne troškove klijentu

Postavljeno

U svakom projektu se može javiti situacija da je na kraju potrebno naplatiti dodatne troškove, a to može biti veoma stresno. Sa jedne strane trebate obavestiti klijenta o tome, a ne želite da ispadnete “pohlepni”, bitno vam je da klijent bude zadovoljan – ali i da naplatite sve što treba. Ključna stvar je komunikacija sa klijentom, od samog početka projekta, inicijalnih dogovora, kao i vaša posvećenost toj komunikaciji tokom procesa rada.

Male Pobede Podcast · 357 – Kako naplatiti dodatne troškove klijentu