352

352 – Da li previše sadržaja na vašem sajtu može biti štetno?

Postavljeno

Kako sastaviti sadržaj za vaš sajt? Koliko sadržaja je potrebno, koliko je premalo ili previše? Kada kreiramo poslovni sajt, često dolazimo u iskušenje da predstavimo sve usluge i proizvode koje nudimo, proces po kojem radimo, uspehe, primere, sliku prvorođenog sina, dedino odlikovanje iz JNA… da li je baš sve to potrebno?

Male Pobede Podcast · 352 – Da li previše sadržaja na vašem sajtu može biti štetno?