351

351 – Kako izabrati naziv za vaš sajt (URL)?

Postavljeno

Izbor pravog naziva za sajt ponekad može da bude očigledan i veoma jednostavan, ali ponekad zna da zada puno muke i premišljanja. Izbor naziva sajta (njegove URL adrese) se radi jednom i onda je to to… svima uvek to prenosite, to štampate na vizit karte, na tom domenu vam je vaš email i to je vaša poslovna adresa. Shodno tome, mora biti nešto što je funkcionalno, što je jednostavno za preneti i čime se ponosite.

Male Pobede Podcast · 351 – Kako izabrati naziv za vaš sajt (URL)?