346

346 – Kupovina opreme prilikom počinjanja novih projekata

Postavljeno

Kada počinjemo novi projekat ili kada ulazimo u novu oblast interesovanja, koja zahteva određenu vrstu opreme ili hardvera (npr. video ili audio produkcija), to može biti veliko ulaganje i rupa bez dna. Posebno trebamo obratiti pažnju koliko uložiti na samom početku kada ni ne znamo da li ćemo to da izguramo do kraja, da li od toga možemo da zaradimo ili koji tip projekta će nas sačekati. Šta raditi?

Male Pobede Podcast · 346 – Kupovina opreme prilikom počinjanja novih projekata