336

336 – Optimizacija troškova

Postavljeno

Vreme je da sednete i da sagledate koje to troškove treba da imate, a koje ste zaboravili da imate i gde bi mogli da uštedite para kada već ne koristite neki servis, alat, softver ili pretplatu koju plaćate samo iz navike.

Male Pobede Podcast · 336 – Optimizacija troškova