334

334 – Kako bolje voditi liste zadataka u malim timovima?

Postavljeno

Pričali smo puno puta o projekt menadžmentu, o različitim alatima i načinu kako možete najbolje da ih koristite. Ali kada pričamo o malim timovima, voditi neke mini zadatke u Trello-u ili Asani, jednostavno je previše posla i ponekad traje duže sama “administracija” vođenja zadataka nego obavljanje istih. Opet, ako se ništa ne vodi, često se zaboravlja. Testiramo jedno moguće rešenje – Google Keep.

Male Pobede Podcast · 334 – Kako bolje voditi liste zadataka u malim timovima?