332

332 – Analitika za podcaste

Postavljeno

Kada kreiramo sadržaj, nebitno kog formata, moramo znati kako da pratimo analitiku – tj. koliko se taj sadržaj čita, gleda ili sluša, ko ga konzumira, odakle i sve ostalo što možemo da saznamo. Iako je za sve sadržaje analitika dosta dobro rešena, podcasti su u malom problemu…

Male Pobede Podcast · 332 – Analitika za podcaste