331

331 – Da li postoji animoznost između podcastera i youtubera?

Postavljeno

Kada neko priča o svom sadržaju, ponekad se može desiti da misli da je samo on dobar, a svi drugi nisu. Posebno to može biti izraženo kod srodnih sadržaja kao što su audio i video sadržaj. Da li je tako ili nije, naravno zavisi od osobe do osobe, ali iznosim lični stav u ovoj epizodi.

Male Pobede Podcast · 331 – Da li postoji animoznost između podcastera i youtubera?