330

330 – Da li će biti posla za freelancere u periodu posle Korone?

Postavljeno

Sa najavom ekonomske krize, svedoci smo toga da mnoge velike kompanije propadaju, da ima manje posla i projekata i da su čak i freelance projekti u padu… ili da li su? Da li možda sledi “zlatno doba” freelancinga jer će kompanije pre ući u “projektno trošenje” nego zapošljavanje…?

Male Pobede Podcast · 330 – Da li će biti posla za freelancere u periodu posle Korone?