329

329 – Koliko vam treba vremena za kreiranje sadržaja?

Postavljeno

Dobio sam interesatno pitanje, na koliko vremena treba računati kod kreiranja sadržaja. Pored toga da je ovo veoma subjektivan odgovor, u mnogome zavisi i od formata sadržaja (iz prošle epizode), ali i od vašeg iskustva u tome…

Male Pobede Podcast · 329 – Koliko vam treba vremena za kreiranje sadržaja?