324

324 – Generalista vs. Specijalista?

Postavljeno

Da li ste “generalista” ili “specijalista” u poslu i šta je bolje biti? Zapravo pričamo prvo o tome šta je jedno, a šta drugo. Zatim, u kojim uslovima i okolnostima je bolje biti šta, a na kraju možda dolazimo i do neke preporuke šta je idealna varijanta.

Male Pobede Podcast · 324 – Generalista vs. Specijalista?