318

318 – Tri tipa preduzetnika

Postavljeno

Nedavno sam našao jednu podelu preduzetnika po načinu kako organizuju svoje finansije i kako troše pare… koji ste vi?