317

317 – Kako da diverzifikujete svoje usluge kroz lični primer

Postavljeno

Ako me nešto ova kriza naučila jeste da trebamo biti spremni i na uslove otežanog poslovanja i otvoriti usluge koje su možda pristupačnije nego što bi bile u periodu redovnog poslovanja. U ovoj epizodi vam navodim primer kako sam ja to uradio tokom poslednjih mesec dana.