03

305 – Preduzetništvo kroz edukaciju (gost: Mirjana Fijolić)

Postavljeno

Mirjana je preduzetnica, ali i predavač na Visokoj poslovnoj školi u Rijeci gde predaje preduzetništvo mladima. Pričamo o tome kako mladi danas gledaju na preduzetništvo, koliko ima interesovanja i koji su najbitnije stvari na koje trebate biti spremni. Takođe, Mirjana je osnivač i urednica portala www.mojbiz.com.