03

299 – Šta bi radili da vam zabrane trenutni posao

Postavljeno

Jedan super post od prijatelja me je podstakao da pričam o tome koliko je bitno da uvek razmišljamo o tome šta bi još mogli da radimo, tj. šta bismo radili da nam sutra kosmos zabrani da se bavimo onim čime smo se do sada bavili…