03

289 – Prinudna digitalna transformacija (gost: Vladimir Kovač)

Postavljeno

Vlada je tokom našeg razgovora izbacio novu kovanicu “prinudna digitalna transformacija” pa pričamo o tome šta to znači, koji su primeri toga u ovoj vanrednoj situaciji i koliko je bitno to za neku dalju evoluciju nečijeg poslovanja.