03

287 – Coworking u doba pandemije

Postavljeno

Da pričamo o ličnom primeru uticaja pandemije na poslovanje, konkretno na vođenje coworking prostora koji zavisi od rente članova i rada u zajedničkoj kancelariji. Kako se coworking prostori mogu nositi sa vanrednom situacijom i potpunim preokretom svega onoga što inače žele da postignu.