03

283 – Prebacivanje usluga online (ili kreiranje plana B)

Postavljeno

U ovom periodu nije loše početi razmišljati o tome kako se adaptirati situaciji. Kako ponuditi usluge koje ste do sada radili online, ukoliko one to već nisu bile takve. Naravno ukoliko je to moguće… Sa druge strane, za one koji to ne mogu, nije loše iskoristiti ovo vreme za kreiranje plana B, izmišljanje ili usavršavanje nekih novih usluga koje odgovaraju novonastaloj situaciji.