03

275 – Informisanje i selekcija vesti

Postavljeno

Jedna od prednosti interneta u današnje vreme jeste što svi možemo da kreiramo sadržaj. Jedna od negativnih strana interneta u današnje vreme jeste što svi možemo da kreiramo sadržaj. Kako birati šta je tačno, šta nije i kako se čuvati od lažnih vesti.