03

274 – Odgovorno poslovanje tokom Corona virus epidemije

Postavljeno

Postoje mere koje svaki biznis može da implementira kako bi smanjio rizik od širenja aktuelne epidemije Corona virusa.