03

272 – Princip “Ne, ali” vs. princip “Da, i”

Postavljeno

Kada komunicirate sa nekim oko rešenja ili predloga za neki projekat, zadatak ili aktivnost, veoma je lako misliti da je vaše rešenje bolje, čak i ako imate više iskustva. Tačnije teško je prihvatiti ideje koje nisu vaše. No, ukoliko samo promenite princip, možete doći do novih, zajedničkih, inovativnih rešenja.