03

269 – Test samostalnosti preduzetnika 2

Postavljeno

Prolazimo kroz test samostalnosti preduzetnika i komentarišemo i tumačimo pojedinačne tačke.
U ovoj epizodi nastavljamo i prelazimo od 6 do 9 tačke…