03

268 – Test samostalnosti preduzetnika 1

Postavljeno

Prolazimo kroz test samostalnosti preduzetnika i komentarišemo i tumačimo pojedinačne tačke.
U ovoj epizodi prvih pet tačaka…