03

259 – Pregovaranje i kompromisi

Postavljeno

Prodaja je često proces pregovaranja sa potencijalnim klijentima, a u svakom pregovaranju obe strane treba da budu spremne na kompromise. Šta to podrazumeva i sa kakvim stavom treba da uđete u pregovore?