03

255 – Da li imate neke reference klijenata koje možemo pozvati?

Postavljeno

U naslovu se javlja pitanje koje u radu sa ino-klijentima možete često čuti. Da li imate kontakte klijenata koji su zadovoljni vašim uslugama a koje možete proslediti nekom potencijalnom klijentu kako bi ih pozvali i uverili se da ste dobri koliko to pričate?