03

250 – Uticaj društvenih mreža na mentalno zdravlje

Postavljeno

Tema o kojoj puno pričamo ovih dana u našem okruženju, ali u svakom slučaju je uvek aktuelna. Koliko smo zavisni od društvenih mreža i koje to pozitivne i negativne posledice ima po naše ponašanje, naše navike i naše mentalno zdravlje?

TEDx govor o ovoj temi.