03

248 – Ebook ili blog?

Postavljeno

Da nastavimo priču o dugoj formi sadržaja, i kada pričamo o pisanoj formi postavlja se pitanje da li kreirati blog ili članak na internetu ili ebook… Oba imaju svoje prednosti i mane, pa je više pitanje šta tačno želite da postignete…