03

246 – Priča: Dan u životu preduzetnika Bunjevca

Postavljeno

Red je da se malko i našalimo i da prodivanimo o tome kako bi izgledao jedan dan u životu preduzetnika Bunjevca, onako kako mi zamišljamo. Od buđenja izjutra pa sve do poslovne filozofije, tu je sve u samo 4 minuta. Uživajte!