03

240 – Tri uloge koje treba da imate popunjene za uspešan preduzetnički posao

Postavljeno

Za uspešno poslovanje treba da imamo nekoliko ključnih uloga popunjenih u našoj firmi – Inovatora, Menadžera i Tehničara. Često se dešava da ljudi obavljaju neke uloge sami, možda čak i sve… ali koliko je to dobro i zašto su ove uloge važne.