03

235 – Kako da se osećate bolje oko donošenja odluka

Postavljeno

Donosimo milion odluka u toku dana, a neki od nas to dosta teško doživljavaju. Proces donošenja odluka za neke je mukotrpan i iscrpljujuć. Kako da malo sebi olakšate donošenje odluka i kako da se bolje nosite sa time.