03

229 – Da li hvatate beleške?

Postavljeno

Hvatanje beleški, ne samo tokom sastanaka ili edukacija, već namerno izbacivanje ideja na eksterni medijum (papir, aplikaciju, dokument) može biti izuzetno korisno i efektivno.