03

227 – Razlika između usluge i proizvoda

Postavljeno

Kao preduzetnici, delimo se na dve grupe – oni koji svoje poslovanje baziraju na uslugama i oni koji imaju neki proizvod, nebitno da li je fizički ili digitalni. Šta su razlike u poslovanju i šta su prednosti i mane ova dva tipa poslovanja?