03

217 – Obazrivo sa pravljenjem sadržaja koji ne poznajete dovoljno

Postavljeno

Ukoliko želite da kreirate sadržaj, može se desiti da izaberete teme koje mislite da su kul, in ili da se publika loži na njih, ali ukoliko niste dovoljno verzirani u toj tematici možda bi bilo bolje da ipak još jednom razmislite o tome šta bi bilo najbolje za VAS.