03

201 – Plaćanje poreza na usluge iz inostranstva

Postavljeno

Kada kupujete, tj. kada plaćate usluge ili servise kao firma od neke firme iz inostranstva, postoji obaveza plaćanja poreza po odbitku. U zavisnosti od toga šta plaćate i gde je sedište firme kojoj plaćate ponekad možete biti oslobođeni plaćanja tog poreza, ali ponekad vas kači. Prelazimo šta je to, neke od slučajeva kada se plaća i kada ne.