03

184 – Da li ima podcast sadržaja za najmlađe?

Postavljeno

Na nedavnom predavanju o podacastima, pitali su me da li ima sadržaja u ovom obliku za najmlađe i kako bi ih mogli zainteresovati za ovakav sadržaj… Veliko je pitanje kakav je to sadržaj koji je najmlađima potreban, a koji bi želeli da konzumiraju.