03

181 – Mikropromene

Postavljeno

U životu često možemo biti nezadovoljni oko nečega i ponekad tačno možemo da znamo o čemu se radi, a ponekad se može desiti da nismo ni to u stanju da odredimo. No, mnogo je bitnije kako se nosimo sa time i da li radimo nešto po tom pitanju ili “čekamo da prođe”. Mikropromene jesu jedan od načina da napravite korak u pravom smeru.