03

177 – Koliko nam naslov događaja govori?

Postavljeno

Ovo je kritika i za organizatore, ali i za publiku… da li smo stvarno postali samo društvo koje skenira naslove i da li zapravo mislimo da se sve može iskomunicirati samo naslovom?