03

176 – Da li usklađujete očekivanja sa događajima na koje idete

Postavljeno

Sve češće vidim publiku kako je nezadovoljna nekim besplatnim predavanjem ili kraćim događajima. Nekako mi se čini da smo postali suviše zahtevni čak i kada to situacija uopšte ne nalaže.