03

169 – Mala škola animacije – Ilustracije

Postavljeno

Ove nedelje imamo Malu školu animacija, tačnije projekata video produkcije i animiranih videa, gde ćemo 5 epizoda posvetiti pojedinačnim fazama jednog projekta izrade animiranog marketing videa. Pojedinačne faze možete primeniti i na druge projekte, klasčni video, fotografiju, ili drugi sadržaj.

Ilustracije ili dizajn videa je pravi izgled videa. One se crtaju, slažu i kreiraju tako kako želimo da finalno izgleda naš video. Ipak, ima dosta stvari na koje treba da obratite pažnju u pozadini svega.