03

168 – Mala škola animacije – Storyboard

Postavljeno

Ove nedelje imamo Malu školu animacija, tačnije projekata video produkcije i animiranih videa, gde ćemo 5 epizoda posvetiti pojedinačnim fazama jednog projekta izrade animiranog marketing videa. Pojedinačne faze možete primeniti i na druge projekte, klasčni video, fotografiju, ili drugi sadržaj.

Storyboard je prva vizuelna faza u kojoj tek kreiramo ideju elemenata koje želimo da vidimo, crtamo skice i način na koji oni predstavljaju poruku videa.