03

166 – Mala škola animacija – Scenario

Postavljeno

Ove nedelje imamo Malu školu animacija, tačnije projekata video produkcije i animiranih videa, gde ćemo 5 epizoda posvetiti pojedinačnim fazama jednog projekta izrade animiranog marketing videa. Pojedinačne faze možete primeniti i na druge projekte, klasčni video, fotografiju, ili drugi sadržaj.

Scenario je prva faza produkcije i pričamo o tome šta je, na šta se trebate fokusirati i šta trebate znati kada razmištaljte o scenariu.