03

164 – Paušal, knjigaši i poreske izmene – zablude i istine u vrtlogu komentara

Postavljeno

U vrtlogu komentara i rekacija tokom najave poreskih reformi koje kače preduzetnike, želim da se osvrnem na neke od izjava koje sam čuo u zajednici.