03

160 – Paušalci se više neće moći “zapošljavati”

Postavljeno

Malo aktuelnija tema i vest, oko toga da se preduzetnici paušalci više neće moći zapošljavati, tj. imati samo jednog klijenta. O čemu se radi i da li to (i kako) utiče na vas, poslušajte u ovoj epizodi.