03

157 – Karikanje cena i preprodaja usluga

Postavljeno

U svakom iole razvijenijem poslovnom modelu (osim freelancinga) imamo više tačaka u lancu formiranja cene svakog proizvoda ili usluge. To je normalno. No, bitno je zapamtiti da bi to bilo pravedno, svaka “tačka” u lancu treba dati određenu vrednost.