03

155 – “On demand” sadržaj

Postavljeno

Živimo u svetu instant sadržaja, dostupnog uvek i po želji gledaoca ili slušaoca. Da li, i koliko konzumirate ovakav tip sadržaja i koliko ste voljni da platite za njega?