03

137 – Zašto mnogi odustaju od kreiranja sadržaja

Postavljeno

Čak i kada se osmele i upuste u kreiranje sadržaja, mnogi izgube elan i odustaju pre nekog većeg “uspeha” ili “proboja” na tržištu. Jedan od najbitnijih faktora za to je publika i strpljenje kreatora sadržaja. Bukvalno morate isčekati da publiku postane briga za vaš sadržaj.