03

134 – Korupcija i preduzetništvo

Postavljeno

Korpucija i preduzetništvo i da li to postoji, ili je to ekskluzivno vezano za rad javnih i državnih ustanova?